Dienos užduotys.

GENS UNA SUMUSDidžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!

Vaikų atrankos turnyras 2017


VAIKŲ STANDARTINIŲ ŠACHMATŲ ATRANKOS TURNYRO
N U O S T A T A I


I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Populiarinti šachmatų žaidimą rajono vaikų ir jaunimo tarpe. Išaiškinti geriausius rajono jaunuosius šachmatininkus, atstovausiančius rajoną Lietuvos Respublikos šachmatų čempionatuose ir pirmenybėse.

 

II. VIETA IR LAIKAS.

Varžybos vyks vasario 11 ir 12 dienomis, Vilkaviškio sporto mokykloje, adresu: Vilniaus g. 4-1  LT-70142  Vilkaviškis.

 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS.

Visas žaidėjų dalyvavimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai. Būtina išankstinė registracija. Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti varžybų vyr. teisėjui Audriui Balandai el. paštu a.vakarinis@gmail.com arba tel. 8-612-62843 iki šių metų vasario 3 d. nurodant dalyvio vardą, pavardę, FIDE reitingą ir gyvenamąją vietovę. Registracijos patvirtinimas varžybų dieną (vasario 10 d.), nuo 9:30 iki 9:50 val. Visi dalyviai žaidžia vienoje grupėje su BM9 - BM13 ir BM15 - BM19  pogrupiais.

 

V. DALYVAVIMO MOKESTIS.

Dalyvio mokestis visoms amžiaus grupėms – 2 €. Dalyviams be išankstinės registracijos +1 €.

Dalyvio mokestis skiriamas prizams.

 

IV. LAIKO KONTROLĖ IR REGLAMENTAS.

Varžybos vykdomos šveicariška sistema, 7 ratų, pagal FIDE standartinių šachmatų taisykles. Laiko kontrolė: standartinių šachmatų – 30 min. + 30 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo.

Varžybų tvarkaraštis:

I ratas -   2017-02-11 10:00

II ratas -  2017-02-11 12:10

III ratas - 2017-02-11 14:50

IV ratas - 2017-02-11 17:00

V ratas -  2017-02-12 11:00

VI ratas - 2017-02-12 13:50

VII ratas - 2017-02-12 16:00

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS.

Laimi dalyvis surinkęs daugiau taškų. Esant vienodam rezultatui vietos nustatomos pagal papildomus kriterijus: 1. Bucholco koeficientas (media, be blogiausio rezultato); 2.Bucholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas; 4. Tarpusavio susitikimo rezultatas; 5. Pergalių skaičius.

Varžybų prizininkai savo pogrupiuose apdovanojami taurėmis. Atskirų B19 ir M19, B17 ir M17, B15 ir M15, B13 ir M13, B11 irM11,B9 ir M9 grupių nugalėtojai apdovanojami medaliais.