Dienos užduotys.

GENS UNA SUMUSDidžiausias ginklas šachmatuose turėti sekantį ėjimą!

Įdomybės

Mano kompiuteris visada laimi, kai mes žaidžiame šachmatais. Tačiau boksuojuosi aš daug geriau!

Grįžta gerokai įkaušęs vyras namo. Žmona, pasipiktinusi klausia:
- Tai kur buvai, bjaurybe?
- Pas draugą, šachmatais žaidėm...
- O kodėl tada nuo tavęs degtine kvepia?
- O ką, turi šachmatais kvepėti???

Programuotojai teigia, kad Garis Kasparovas, žaisdamas šachmatais prieš galingiausią pasaulio kompiuterį, pasinaudojo slaptu kodu, davusiu jo karaliui nemirtingumą.

Šachmatų partija. Vienas žaidėjas piktinasi:
- Taip eiti negalima, aš juk nukirsiu jūsų karalių!
- O aš paskelbsiu respubliką ir žaisiu toliau.

Skambutis telefonu. Atsiliepia moteris. Po pokalbio moteriškė sako šalia jos gulinčiui vyriškiui:
-Gali būti ramus. Mano vyras greitai negrįš. Dabar jis su tavimi žaidžia šachmatais.

Žaidia du gruzinai šachmatais. Tas, kuris ilgiau bei geriau žaižia, pakelia valdovę, stato viduryje šachmatu lentos ir taria "Mat". Tas, kuris žaidžia prasčiau, šalia valdovės pastato karalių: "Otec".

Vėlai vakare girtas vyras grįžta namo. Žmona klausinėja:
- Na, kur buvai?
- Ai... Ten, ghrmz abr abr...
- Ką, ką?
- Na, šituos gi... Šaš... Šach... Matus...
- Šachmatus žaidėt? Na, ir kas laimėjo?
- Niekas nelaimėjo! Taigi šššaš... Šachmatus žaidėm! Kas gi ten laimės!

Darželio „Eglutė“ šachmatininkų himnas

Jus sveikina „Eglutė“
Ir jos visi vaikai.
Lai šviečia jums saulutė
Ir šypsosi ilgai.

Mes žaidžiame šachmatais
Ir turim daug draugų.
Kokie mes šaunūs matot,
Draugaukime kartu.

Lentoj gražioj languotoj
Mes skraidom lyg drugiai.
Čia draugui ranką spaudžiam
Ir juokiamės smagiai.

Čia jūsų laukia šachas,
Ar matas – nesvarbu.
Mums šachmatų pasauly
Gyvent labai smagu.

Pried.: La-la-la-la-la-la
Būry linksmų draugų.
La-la-la-la-la-la
Čia Tu ir aš kartu.