Laikas yra tai, ką rodo laikrodis.GENS UNA SUMUS
Šachmatai nepanašūs į tikrą gyvenimą... šachmatai turi taisykles!

Mediateka

Filmas apie Vladą Mikėną "Keturių žirgų riteris"